Köpvillkor

Försäljningsvillkor

Det finns ingen minimigräns beträffande antal artiklar eller pris. Samtliga priser inkluderar moms.

Leveransvillkor och fraktkostnader (Sverige)

Leverans inom Sverige: Frakt 49 kr - beställ för över 500 kr och få frakten gratis!

Leverans utomlands: Frakt beräknas utifrån vikt och mått på paketet.

Leveranser sker med brev, postpaket eller företagspaket beroende på vikt och beställare.

Leveranstid

Leveranstiden för varor i lager är normalt 1-3 vardagar (postens leveranstid tillkommer, som mest ca 2 vardagar för postpaket). Vi garanterar dock inte att varorna kommer fram inom angiven leveranstid då oförutsedda förseningar kan uppstå. Vi lämnar ingen kompensation för olägenheter som kan uppstå vid eventuella förseningar.

Betalningsvillkor

Leverans sker normalt mot faktura. Fakturan förfaller den sista i månaden vilket ger dig mellan 15 till 45 kreditdagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 8% över gällande referensränta. Förenklad kreditprövning med kännedomskopia sker och leverans sker normalt till folkbokförd adress. Alternativt betalningssätt är kortbetalning eller direktbank. Vi levererar inte mot postförskott.

Säker kortbetalning

Det går bra att betala med internetbank eller kort. Vi accepterar VISA och MasterCard. Vi samarbetar med PayEx för att garantera en säker hantering. Din kortbetalning är säkrad genom PayEx. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken och varken hanteras eller lagras hos oss.

Personuppgifter (se nedan för uppdaterad info om GDPR)

För att handla hos oss måste du fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt kundregister. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av StjärnDistribution AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners.

Det är viktigt att vi får din e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order, men du kan själv välja om du vill ha nyhetsutskick från oss eller inte. Skulle du få ett nyhetsbrev från oss finns det en länk längst ner där du enkelt kan spärra ditt e-postkonto för framtida nyhetsbrev. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. För att få dessa uppgifter skickade till dig tas en administrativ avgift ut på 50 kr. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Utöver våra uppdragsgivare och samarbetspartners förmedlar vi aldrig uppgifter till tredje part.

Avbeställning

Under förutsättning att inget annat avtalats i samband med din beställning kan du avbeställa innestående order genom att meddela kundtjänst per telefon eller e-post.

Returrätt

Full returrätt gäller inom två veckor från det att du mottagit varan. Om någon vara är skadad vid ankomst, se avsnittet reklamationer nedan. Returadressen för brev upp till 2 kilo är:

StjärnDistribution AB

Hästskovägen 12

813 33 HOFORS

Kontakta kundtjänst om din retur väger mer än 2 kilo. Fraktavgift och returporto betalas alltid av dig. Du behöver inte ange varför du ångrar dig, men skicka med en lapp där det framgår att du ångrar ditt köp. Observera att du är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst pga. bristande emballage kommer att debiteras dig. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).

Reklamationer

Får du en felaktig eller defekt vara ska du alltid kontakta kundtjänst så fort felet upptäckts. Vissa defekta varor ska returneras och märkas med ett returnummer. Defektretur sker alltid på vår bekostnad, men du får inte returnera utan att först kontakta oss. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott). En defekt vara ersätts i första hand med en ny felfri. Observera att synliga transportskador måste anmälas inom 8 dagar till kundtjänst.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgående varor. Vi har inget ansvar att leverera ordrar med fel prissättning, eller produktspecifikationer p.g.a. typografiska fel.

Trygg hos oss

Vi följer distansavtalslagen, konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och hoppas att du ska känna dig trygg och trivas som kund hos oss.

StjärnDistribution AB Org.nr: 556612-7444

 

UPPDATERAD GDPR-INFO

Apart Förlag AB använder sig av Stjärndistribution AB för logistik och distribution.
Det är även de som står för vår webshop. Som ni kan läsa ovan så samarbetar Stjärndistribution med PayEx för att garantera en säker hantering. Din kortbetalning (VISA eller Mastercard) är säkrad genom PayEx. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken och varken hanteras eller lagras hos oss.

Så här ser avtal om hur personuppgifter hanteras och behandlas:

Begränsad användning av personuppgifter

Stjärndistribution AB (nedan Personuppgiftsbiträdet) får endast behandla Apart Förlags (nedan  Personuppgiftsansvarige) personuppgifter för att utföra överenskomna tjänster som exempelvis; leverans, kreditupplysning, reskontra, betalning, påminnelse, inkasso och bokföring.
Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig förbinder sig att
a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Personuppgiftsbiträdesavtal med Uppdragsgivare till StjärnDistribution AB
b) endast tillhandahålla personuppgiftsbiträdet sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen enligt distributionsavtalet/avtalen.

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att
a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
b) endast behandla personuppgifter i den omfattning och på det sätt som är nödvändigt för att uppfylla överenskommelser och instruktioner i distributionsavtalet/avtalen, detta personuppgiftsbiträdesavtal eller annan tillämplig lagstiftning. Detta inbegriper att inte samköra personuppgifter med andra kunder eller att behandla personuppgifter i tredje land utan godkännande av personuppgiftsansvarig.
c) inte behandla eller lämna ut information som kan orsaka att personuppgiftsansvarig bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning om detta inte krävs enligt annan tillämplig lagstiftning.
d) när uppdrag slutförts ska personuppgiftsbiträdet lagra personuppgifterna enligt krav i tillämplig lagstiftning, samt efter denna tid snarast lämna tillbaka och/eller radera alla personuppgifter som har behandlats i uppdraget
e) medverka till att personuppgiftsansvarig kan få information om och vid behov granska att personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer vad som överenskommits och uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning.

Sekretess
Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda personuppgifter på en säkerhetsnivå som minst motsvarar säkerheten hos den personuppgiftsansvarige samt är lämplig i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning med beaktande av tekniska möjligheter och uppgifternas art. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att tillgång till personuppgifter som behandlas enligt detta avtal är begränsad till behörig personal eller underbiträden som behöver tillgång till personuppgifter för att uppfylla överenskommelser enligt uppdragsavtalet, samt att behörig personal och underbiträden a) omfattas av tystnadsplikt och b) har aktuell kunskap om hur personuppgifter ska hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rapportering av personuppgiftsincidenter
Personuppgiftsbiträdet ska snarast möjligt underrätta personuppgiftsansvarig om förekomst och sannolik innebörd av en personuppgiftsincident som innebär att personuppgifter oavsiktligt eller obehörigt har röjts. Underrättelsen ska innehålla nödvändig och tillgänglig information för att den personuppgiftsansvarige tillsammans med personuppgiftsbiträdet ska kunna vidta lämpliga åtgärder. Personuppgiftsbiträdesavtal med Uppdragsgivare till StjärnDistribution AB

Underleverantörer
Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita underleverantör för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, utan skriftligt godkännande från denne. Det kan exempelvis vara transportörer som DHL, PostNord, UPS med flera. Såsom ombud för Personuppgiftsansvarig får Personuppgiftsbiträdet underteckna ett skriftligt avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, som personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal. 10. Rättelse och radering av personuppgifter Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig. Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom hundratjugo (120) dagar. Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna, såvida inte personuppgiftsbiträdet är skyldig att fortsätta lagra enligt gällande lagar.

 

De uppgifter vi har om dig är alltså från när du besöker vår sajt och handlar hos oss. Vi sparar information om vad du klickar på, vad du lägger i kundvagnen och vad du handlar.

När du lägger en order sparar vi den information som du skriver in, men endast för vårt eget bruk – vi kommer inte sälja den vidare. Detta för att kunna skicka information till dig om din order samt om du godkänt det, digital kommunikation i form av nyhetsbrev (vi skickar aldrig sms eftersom vi hatar det själva), sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress behöver vi för att kunna leverera ditt paket på bästa sätt. De personuppgifter vi får i samband med köp sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier.

Vi strävar hela tiden efter att vara relevanta för dig som kund och vi gör därför en analys på segments- och individnivå baserad på ålder och demografi samt köp- och klickhistorik. Analysen ligger sedan till grund för vilka produkter vi köper in, vilka kampanjer och erbjudanden vi tar fram, vilken digital kommunikation du nås av och hur vi riktar vår externa annonsering. Insikterna används även i arbetet med vårt leveranserbjudande, produktutveckling av appar samt hur vi utvecklar adlibris.com och vår affär i stort.

På sajten finns även en facebook-pixel och en google-pixel som gör att du ibland kan få riktad reklam från oss om du besökt oss – detta är dock inget vi är inne och petar i på personnivå – det är inte så att vi bestämmer att just du ska få en viss annons, utan det är en massa algoritmer som tar hänsyn till tidigare besök, eventuella kampanjer och liknande.

Avbeställning

Under förutsättning att inget annat avtalats i samband med din beställning kan du avbeställa innestående order genom att meddela kundtjänst per telefon eller e-post.

Ångerrätt

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att du mottagit varan. För oanvända produkter i nyskick kommer full återbetalning av köpesumman exklusive frakt att ske utan dröjesmål så snart produkten returnerats. Återbetalning sker senast 14 dagar efter att vi mottagit information om ånger, dock måste returen ha mottagits för att återbetalning ska kunna ske.

Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Om en produkt är plomberad inkluderas den ej av ångerrätten vid bruten plombering. Om någon vara är skadad vid ankomst är det en reklamation, se avsnittet reklamationer nedan. I fallet att en använd produkt skickas tillbaka till oss förbehåller vi oss rätten att göra avdrag för värdeminskningen vid återbetalning. Med detta avses värdeminskning som uppkommit till följd av att du som kund hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion (Källa: Riksdagen).

Om en retur inom ångerrätten returneras per brev, alternativt väger mindre än 2 kg och ej returneras som postpaket, så behöver du inte kontakta oss innan du returnerar. Returadressen för brev upp till 2 kilo är: 

StjärnDistribution AB
Hästskovägen 12
813 33 HOFORS

Kontakta kundtjänst om din retur väger mer än 2 kilo. Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar, men du betalar själv för returporto. Du behöver inte ange varför du ångrar dig, men skicka med en lapp där det framgår att du ångrar ditt köp. Observera att du alltid är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst pga. bristande emballage kommer att debiteras dig. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott). 

Reklamationer

Får du en felaktig eller defekt vara ska du alltid kontakta kundtjänst så fort felet upptäckts. Vissa defekta varor ska returneras och märkas med ett returnummer. Defektretur sker alltid på vår bekostnad, men du får inte returnera utan att först kontakta oss. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott). En defekt vara ersätts i första hand med en ny felfri. Observera att synliga transportskador måste anmälas inom 8 dagar till kundtjänst.

Ej uthämtade brev eller paket

För ej uthämtade brev eller paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 89 kr.

Personuppgifter

För att handla hos oss måste du fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt kundregister. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av StjärnDistribution AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och utföra kreditkontroll. I vissa fall kan vi även använda kontaktinformation till att uppmärksamma dig på erbjudanden eller övrigt i marknadsföringssyfte (läs mer nedan). För detta syfte har vi också behov av att kunna föra över sådana uppgifter till våra samarbetspartners, men utöver detta förmedlar vi aldrig uppgifter till tredje part.

Det är viktigt att vi får din e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order, men du kan själv välja om du vill ha nyhetsutskick från oss eller inte. Skulle du få ett nyhetsbrev från oss finns det en länk längst ner där du enkelt kan spärra ditt e-postkonto för framtida nyhetsbrev. Vi förmedlar inte vidare din e-postadress, och har du en gång tackat nej till våra utskick kommer du inte att få fler mail från oss eller våra samarbetspartenrs så länge du inte själv uttrycker önskan att emotta utskick.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. För att få dessa uppgifter skickade till dig har vi rätt att ta en administrativ avgift på 50 kr. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgående varor. Vi har inget ansvar att leverera ordrar med fel prissättning, eller produktspecifikationer p.g.a. typografiska fel, men du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst om du undrar eller behöver hjälp med en order. Vi strävar efter att alltid ta hand om dig på bästa sätt.

Trygg hos oss

Från 13 juni 2014 följer vi lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vi hoppas att du ska känna dig trygg och trivas som kund hos oss. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst med frågor om order, villkor eller produkter. StjärnDistribution AB, Org.nr: 556612-7444.