Köpvillkor

Dessa villkor gäller för köp hos Apart Förlag AB, 556847-9124 (nedan kallad Butiken).

Försäljningsvillkor

Det finns ingen minimigräns beträffande antal artiklar eller pris. Samtliga priser inkluderar moms.

Fraktkostnader

Leverans inom Sverige: Frakt 49 kr - beställ för över 500 kr och få frakten gratis!

Leverans utomlands: Frakt beräknas utifrån vikt och mått på paketet.

UPPDATERAD GDPR-INFO

Apart Förlag AB använder sig av Stardist AB för logistik och distribution.
Det är även de som står för vår webshop. Som ni kan läsa ovan så samarbetar Stardist med PayEx för att garantera en säker hantering. Din kortbetalning (VISA eller Mastercard) är säkrad genom PayEx. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken och varken hanteras eller lagras hos oss.

Så här ser avtal om hur personuppgifter hanteras och behandlas:

Begränsad användning av personuppgifter

Stardist AB (nedan Personuppgiftsbiträdet) får endast behandla Apart Förlags (nedan  Personuppgiftsansvarige) personuppgifter för att utföra överenskomna tjänster som exempelvis; leverans, kreditupplysning, reskontra, betalning, påminnelse, inkasso och bokföring.
Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig förbinder sig att
a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Personuppgiftsbiträdesavtal med Uppdragsgivare till Stardist AB
b) endast tillhandahålla personuppgiftsbiträdet sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen enligt distributionsavtalet/avtalen.

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att
a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
b) endast behandla personuppgifter i den omfattning och på det sätt som är nödvändigt för att uppfylla överenskommelser och instruktioner i distributionsavtalet/avtalen, detta personuppgiftsbiträdesavtal eller annan tillämplig lagstiftning. Detta inbegriper att inte samköra personuppgifter med andra kunder eller att behandla personuppgifter i tredje land utan godkännande av personuppgiftsansvarig.
c) inte behandla eller lämna ut information som kan orsaka att personuppgiftsansvarig bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning om detta inte krävs enligt annan tillämplig lagstiftning.
d) när uppdrag slutförts ska personuppgiftsbiträdet lagra personuppgifterna enligt krav i tillämplig lagstiftning, samt efter denna tid snarast lämna tillbaka och/eller radera alla personuppgifter som har behandlats i uppdraget
e) medverka till att personuppgiftsansvarig kan få information om och vid behov granska att personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer vad som överenskommits och uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning.

Sekretess
Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda personuppgifter på en säkerhetsnivå som minst motsvarar säkerheten hos den personuppgiftsansvarige samt är lämplig i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning med beaktande av tekniska möjligheter och uppgifternas art. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att tillgång till personuppgifter som behandlas enligt detta avtal är begränsad till behörig personal eller underbiträden som behöver tillgång till personuppgifter för att uppfylla överenskommelser enligt uppdragsavtalet, samt att behörig personal och underbiträden a) omfattas av tystnadsplikt och b) har aktuell kunskap om hur personuppgifter ska hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rapportering av personuppgiftsincidenter
Personuppgiftsbiträdet ska snarast möjligt underrätta personuppgiftsansvarig om förekomst och sannolik innebörd av en personuppgiftsincident som innebär att personuppgifter oavsiktligt eller obehörigt har röjts. Underrättelsen ska innehålla nödvändig och tillgänglig information för att den personuppgiftsansvarige tillsammans med personuppgiftsbiträdet ska kunna vidta lämpliga åtgärder. Personuppgiftsbiträdesavtal med Uppdragsgivare till Stardist AB

Underleverantörer
Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita underleverantör för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, utan skriftligt godkännande från denne. Det kan exempelvis vara transportörer som DHL, PostNord, UPS med flera. Såsom ombud för Personuppgiftsansvarig får Personuppgiftsbiträdet underteckna ett skriftligt avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, som personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal. 10. Rättelse och radering av personuppgifter Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig. Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom hundratjugo (120) dagar. Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna, såvida inte personuppgiftsbiträdet är skyldig att fortsätta lagra enligt gällande lagar.

 

De uppgifter vi har om dig är alltså från när du besöker vår sajt och handlar hos oss. Vi sparar information om vad du klickar på, vad du lägger i kundvagnen och vad du handlar.

När du lägger en order sparar vi den information som du skriver in, men endast för vårt eget bruk – vi kommer inte sälja den vidare. Detta för att kunna skicka information till dig om din order samt om du godkänt det, digital kommunikation i form av nyhetsbrev (vi skickar aldrig sms eftersom vi hatar det själva), sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress behöver vi för att kunna leverera ditt paket på bästa sätt. De personuppgifter vi får i samband med köp sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier.

Vi strävar hela tiden efter att vara relevanta för dig som kund och vi gör därför en analys på segments- och individnivå baserad på ålder och demografi samt köp- och klickhistorik. Analysen ligger sedan till grund för vilka produkter vi köper in, vilka kampanjer och erbjudanden vi tar fram, vilken digital kommunikation du nås av och hur vi riktar vår externa annonsering. Insikterna används även i arbetet med vårt leveranserbjudande, produktutveckling av appar samt hur vi utvecklar adlibris.com och vår affär i stort.

På sajten finns även en facebook-pixel och en google-pixel som gör att du ibland kan få riktad reklam från oss om du besökt oss – detta är dock inget vi är inne och petar i på personnivå – det är inte så att vi bestämmer att just du ska få en viss annons, utan det är en massa algoritmer som tar hänsyn till tidigare besök, eventuella kampanjer och liknande.

Allmänt

Dessa generella köpvillkor gäller när Butiken säljer produkter med leverans inom Sverige. För leverans utanför Sverige gäller andra villkor för exempelvis betalning och fraktavgift.

Butiken reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av releasedatum och felaktig pris eller artikelinformation. Butiken förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Därtill förbehåller vi oss rätten att stryka beställningar.

Genom att registrera sig för ett konto eller slutföra en beställning i Butiken accepteras köpvillkoren.

Priser och betalning

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor inklusive moms. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Du som är privatkund och bor inom EU betalar svensk moms medan du som är privatkund och bor utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

I kassan kan man se det totala priset inklusive moms och eventuell fraktkostnad.

I samarbete med StardistStardist erbjuder vi fakturabetalning och med PayEx erbjuder vi, kortbetalning (Visa, MasterCard och American Express), direktbetalning (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) samt Swish.

För att betalning mot faktura ska kunna ske behöver du först godkännas som kund vid den kreditprövning som StardistStardist gör i samarbete med Creditsafe.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande 60 kronor. StardistStardist förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva din kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Leveranser

Leveranser sker normalt med PostNord brev eller DHL ParcelConnect (till ombud). I kassan presenteras alternativa leverantörer och val av utlämningsställe.

När din beställning är skickad från oss får du ett leveransbesked mejlat till dig, och skickas det som paket får du ett försändelse-id så att du kan spåra leveransen.

Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt men ibland kan förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar.

Om du inte hämtar ut en försändelse, eller försändelsen går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Butiken ut en avgift om för närvarande 129 kronor som ersättning för frakt och omkostnader.

Avbeställning

Under förutsättning att inget annat avtalats i samband med din beställning kan du avbeställa innestående order. Kontakta oss på kund@sdist.se eller 0290-76 76 80 så hjälper vi dig!

Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Du har ingen returrätt på livsmedelsprodukter samt kroppsnära produkter. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen och lägg den i dess originalförpackning (om den hade någon).

Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss. Viktigt att du paketerar returen väl och märker den med returnummer eller bifogar följebrev där det framgår ordernummer, kundnummer och vad som returneras. Vid ångrat köp behöver du inte ange anledning, men det hjälper oss om du vill skriva varför du returnerar.

Du betalar själv för frakten tillbaka och returnerar till följande adress:

StardistStardist AB
Retur
Hästskovägen 12
813 33  Hofors

För ej uthämtade brev eller paket tar vi ut en avgift som för närvarande är på 129 kr för kostnaderna för vår administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Om du ska skicka tillbaka något som väger mer än 2 kilo kan det löna sig att köpa en förbetald returfraktsedel från oss jämfört med att köpa frakten via transportören eller ombudet. Kontakta oss på kund@sdist.se eller 0290-76 76 80 så hjälper vi dig!

Reklamation

Om vi har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska reklamation ske till StardistStardist.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från StardistStardist. Du har rätt att returnera felaktig produkt på vår bekostnad förutsatt att du följer våra instruktioner och i förekommande fall använder våra returfraktsedlar. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har du rätt att kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt. Eller behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag. Eller häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Viktigt att du hör av dig till oss om du vill reklamera. Kontakta oss på kund@sdist.se eller 0290-76 76 80 så hjälper vi dig!

Ej uthämtade brev eller paket

För ej uthämtade brev eller paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 129 kr.

Personuppgifter

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Cookies

För att handla via Butiken behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, exempelvis varukorg och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i analysverktyg Butiken använder för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att navigera på webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock begränsningar i webbplatsens funktion.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgående varor.

Trygg hos oss

Vi följer lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vi hoppas att du ska känna dig trygg och trivas som kund hos oss. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst med frågor om order, villkor eller produkter.