Köpvillkor

Dessa villkor gäller för köp hos Apart Förlag AB, 556847-9124 (nedan kallad Butiken).

Försäljningsvillkor

Det finns ingen minimigräns beträffande antal artiklar eller pris. Samtliga priser inkluderar moms.

Fraktkostnader

Leverans inom Sverige: Frakt 49 kr - beställ för över 500 kr och få frakten gratis!

Leverans utomlands: Frakt beräknas utifrån vikt och mått på paketet.

UPPDATERAD GDPR-INFO

Apart Förlag AB använder sig av Stardist AB för logistik och distribution.
Det är även de som står för vår webshop. Som ni kan läsa ovan så samarbetar Stardist med PayEx för att garantera en säker hantering. Din kortbetalning (VISA eller Mastercard) är säkrad genom PayEx. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken och varken hanteras eller lagras hos oss.

Så här ser avtal om hur personuppgifter hanteras och behandlas:

Begränsad användning av personuppgifter

Stardist AB (nedan Personuppgiftsbiträdet) får endast behandla Apart Förlags (nedan  Personuppgiftsansvarige) personuppgifter för att utföra överenskomna tjänster som exempelvis; leverans, kreditupplysning, reskontra, betalning, påminnelse, inkasso och bokföring.
Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig förbinder sig att
a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och Personuppgiftsbiträdesavtal med Uppdragsgivare till Stardist AB
b) endast tillhandahålla personuppgiftsbiträdet sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen enligt distributionsavtalet/avtalen.

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att
a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
b) endast behandla personuppgifter i den omfattning och på det sätt som är nödvändigt för att uppfylla överenskommelser och instruktioner i distributionsavtalet/avtalen, detta personuppgiftsbiträdesavtal eller annan tillämplig lagstiftning. Detta inbegriper att inte samköra personuppgifter med andra kunder eller att behandla personuppgifter i tredje land utan godkännande av personuppgiftsansvarig.
c) inte behandla eller lämna ut information som kan orsaka att personuppgiftsansvarig bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning om detta inte krävs enligt annan tillämplig lagstiftning.
d) när uppdrag slutförts ska personuppgiftsbiträdet lagra personuppgifterna enligt krav i tillämplig lagstiftning, samt efter denna tid snarast lämna tillbaka och/eller radera alla personuppgifter som har behandlats i uppdraget
e) medverka till att personuppgiftsansvarig kan få information om och vid behov granska att personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer vad som överenskommits och uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning.

Sekretess
Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda personuppgifter på en säkerhetsnivå som minst motsvarar säkerheten hos den personuppgiftsansvarige samt är lämplig i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning med beaktande av tekniska möjligheter och uppgifternas art. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att tillgång till personuppgifter som behandlas enligt detta avtal är begränsad till behörig personal eller underbiträden som behöver tillgång till personuppgifter för att uppfylla överenskommelser enligt uppdragsavtalet, samt att behörig personal och underbiträden a) omfattas av tystnadsplikt och b) har aktuell kunskap om hur personuppgifter ska hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rapportering av personuppgiftsincidenter
Personuppgiftsbiträdet ska snarast möjligt underrätta personuppgiftsansvarig om förekomst och sannolik innebörd av en personuppgiftsincident som innebär att personuppgifter oavsiktligt eller obehörigt har röjts. Underrättelsen ska innehålla nödvändig och tillgänglig information för att den personuppgiftsansvarige tillsammans med personuppgiftsbiträdet ska kunna vidta lämpliga åtgärder. Personuppgiftsbiträdesavtal med Uppdragsgivare till Stardist AB

Underleverantörer
Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita underleverantör för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, utan skriftligt godkännande från denne. Det kan exempelvis vara transportörer som DHL, PostNord, UPS med flera. Såsom ombud för Personuppgiftsansvarig får Personuppgiftsbiträdet underteckna ett skriftligt avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, som personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal. 10. Rättelse och radering av personuppgifter Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig. Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom hundratjugo (120) dagar. Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna, såvida inte personuppgiftsbiträdet är skyldig att fortsätta lagra enligt gällande lagar.

 

De uppgifter vi har om dig är alltså från när du besöker vår sajt och handlar hos oss. Vi sparar information om vad du klickar på, vad du lägger i kundvagnen och vad du handlar.

När du lägger en order sparar vi den information som du skriver in, men endast för vårt eget bruk – vi kommer inte sälja den vidare. Detta för att kunna skicka information till dig om din order samt om du godkänt det, digital kommunikation i form av nyhetsbrev (vi skickar aldrig sms eftersom vi hatar det själva), sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress behöver vi för att kunna leverera ditt paket på bästa sätt. De personuppgifter vi får i samband med köp sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier.

Vi strävar hela tiden efter att vara relevanta för dig som kund och vi gör därför en analys på segments- och individnivå baserad på ålder och demografi samt köp- och klickhistorik. Analysen ligger sedan till grund för vilka produkter vi köper in, vilka kampanjer och erbjudanden vi tar fram, vilken digital kommunikation du nås av och hur vi riktar vår externa annonsering. Insikterna används även i arbetet med vårt leveranserbjudande, produktutveckling av appar samt hur vi utvecklar adlibris.com och vår affär i stort.

På sajten finns även en facebook-pixel och en google-pixel som gör att du ibland kan få riktad reklam från oss om du besökt oss – detta är dock inget vi är inne och petar i på personnivå – det är inte så att vi bestämmer att just du ska få en viss annons, utan det är en massa algoritmer som tar hänsyn till tidigare besök, eventuella kampanjer och liknande.